shopping-cart-md chudongphuong_web tanhuong_web
  1. Tài khoản myaccount
Mãn Kinh - Tempermax # 34
Mua hàng

Giá: 25.00 USD

Công dụng: 

Giúp cho phụ nữ thời kỳ mãn kinh có thân nhiệt cao, tính tình nóng nảy, hay gắt gỏng, bồn chồn, mất ngũ, đổ mồ hôi ban đêm và ù tai. Giúp thân thể bớt mệt mỏi, thính giác không bị yếu kém. 

Cách dùng: 

Uống mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên. 

Các Loại Dược Thảo » Sản phẩm liên quan

Giá: 25.00 USD

Mua hàng

Hạ Huyết Áp # 12 Thuong Hai

Giá: 25.00 USD

Mua hàng

Cai Rượu Hoàn # 33 Thuong Hai

Giá: 25.00 USD

Mua hàng

Cai Thuốc Hoàn # 32 Thuong Hai

Giá: 25.00 USD

Mua hàng

Cảm Mạo Hoàn # 43 Thuong Hai

Giá: 25.00 USD

Mua hàng

Hậu Sản Hoàn # 25 Thuong Hai

Giá: 20.00 USD

Mua hàng

Hôi Nách và Chân - Odormax

Giá: 25.00 USD

Mua hàng

Mất Ngủ - Sleepmax # 41

Giá: 27.00 USD

Mua hàng

Mỹ Diện Đơn # 05 Thuong Hai

Thuốc Dược Thảo

Sản Phẩm