shopping-cart-md chudongphuong_web tanhuong_web
  1. Tài khoản myaccount
Phong Ngứa - Itchitox # 57
Mua hàng

Giá: 25.00 USD

Công dụng:

Trị da bị ngứa, lở, có vẩy do thấp nhiệt gây nên. 

Cách dùng:

Uống mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên. Khi uống thuốc nầy nên tránh ăn đồ biển, thịt bò, thịt gà. 

Các Loại Dược Thảo » Sản phẩm liên quan

Giá: 25.00 USD

Mua hàng

Bổ Khí Huyết - Balance # 5

Giá: 25.00 USD

Mua hàng

Bổ Mạch Máu # 38 Thuong Hai

Giá: 28.00 USD

Mua hàng

Bổ Mắt - Eyemax # 18

Giá: 30.00 USD

Mua hàng

Bổ Mắt - Visiontonix WH

Giá: 39.00 USD

Mua hàng

Bổ Óc - PS Brain PLS

Giá: 29.00 USD

Mua hàng

Bổ Phổi - Lung Care PLS

Giá: 35.00 USD

Mua hàng

Bổ Phổi - LungTonix WH

Giá: 25.00 USD

Mua hàng

Chỉ Hạn Hoàn # 42 Thuong Hai

Giá: 25.00 USD

Mua hàng

Chi Khái Hoàn # 21 Thuong Hai

Giá: 25.00 USD

Mua hàng

Cố Não Hoàn # 1 Thuong Hai

Thuốc Dược Thảo

Sản Phẩm